Powołanie Piotra Bienia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

14-11-2018

Powołanie Piotra Bienia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dwa tygodnie po powołaniu nowego Zarządu Trigon TFI, w skład którego weszli Ryszard Czerwiński, Marcin Morel oraz Jakub Rajchman, Rada Nadzorcza Towarzystwa 13 listopada br. powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Piotrowi Bieniowi, który objął również funkcję Chief Investment Officer-a.

Piotr Bień ma wieloletnie doświadczenie nie tylko jako zarządzający, ale również menedżer odpowiedzialny za zarządzanie największymi funduszami kapitałowymi w Polsce, min. w takich instytucjach jak ING PTE SA oraz PZU TFI SA.

Uzupełnienie Zarządu o osobę o tak szerokich kwalifikacjach w zakresie zarządzania funduszami inwestującymi na rynku kapitałowym ma zapewnić wszelkie niezbędne kompetencje do realizacji misji nowego Zarządu.

„Wierzymy, że ciężka praca zespołowa, przyniesie zamierzone cele i klienci naszego Towarzystwa zobaczą efekty realizacji strategii poszczególnych funduszy. Zdajemy sobie sprawę, że przywrócenie pełnej płynności naszych funduszy to warunek niezbędny dla odbudowy zaufania naszych klientów” – podsumował powołanie do Zarządu Piotr Bień.